ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Το συνέδριο τελεί υπό την έγκριση των

ΕΟΦ  (αρ. πρωτ. 66998/12.07.2021) και ΣΦΕΕ

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 07-10 Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία Early Registration: 31 Αυγούστου 2021

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2021

Επικοινωνία

210 36 68 895-892
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας