ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Αξιολόγηση Συνεδρίου

Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης η οποία και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους εγγεγραμμένους.  Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και όχι μόνο την τελευταία μέρα. Για τη συμπλήρωση της φόρμας, παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο επιβεβαιωτικό email της εγγραφής τους.


Περιλήψεις εργασιών

Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, ως Ελεύθερες - Προφορικές Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), θα αποσταλούν σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή. Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη ή / και παραλείψεις. Όσα πλήρη κείμενα έχουν υποβληθεί δε θα υμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, καθώς θα δημοσιευθούν, εφόσον το επιθυμούν με αίτημά τους οι συγγραφείς, στο επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική».


Συνεδρίες του Επιστημονικού Προγράμματος

Για την ομαλή ροή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται τα προεδρεία των Στρογγυλών Τραπεζών, των Διαλέξεων, καθώς και τα προεδρεία των Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, να τηρούν αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα και να εξασφαλίζουν τον περιορισμό των συνεδριών, στις οποίες προεδρεύουν, εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.


Στρογγυλά Τραπέζια

Το κάθε Στρογγυλό Τραπέζι διαρκεί μια και μισή (1,5) ώρα. Προκειμένου να διατεθεί στο τέλος και ο απαραίτητος χρόνος για σχόλια και ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρακαλούνται τα προεδρεία των Στρογγυλών Τραπεζιών, όπως βοηθήσουν στην τήρηση του ωραρίου, εξασφαλίζοντας τη διάρκεια του Τραπεζιού, στο οποίο προεδρεύουν, εντός του χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, οι εισηγητές, παρακαλούνται όπως αναφέρουν στο 2ο slide της παρουσίασής τους τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).


Διαλέξεις

Η διάρκεια κάθε Διάλεξης ανέρχεται στα τριάντα (30) λεπτά. Εντός του χρονικού αυτού πλαισίου θα πρέπει να δοθούν και πέντε (5) λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλούνται τα προεδρεία των Διαλέξεων, όπως τηρήσουν το χρονικό πλαίσιο, που διατίθεται στην κάθε Διάλεξη και οι ομιλητές, όπως περιορίσουν την ομιλία τους στα είκοσι πέντε (25) λεπτά. Τέλος, οι ομιλητές, παρακαλούνται όπως αναφέρουν στο 2ο slide της παρουσίασής τους τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).


Ελεύθερες / Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΕΑ. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένων και 2 λεπτών, που θα πρέπει να δοθούν για συζήτηση, στο τέλος της κάθε παρουσίασης. Παρακαλούνται οι ομιλητές στο 2ο slide της παρουσίασής τους, να αναφέρουν τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).


Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters).

Τα e-Posters θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν την κατα τη διάρκεια του συνεδρίου. Παρακαλούνται οι ομιλητές κατά την παρουσίαση να αναφέρουν τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).


Βράβευση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Βράβευσης Επιστημονικών Εργασιών του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής - ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. θα απονείμουν βραβεία στις 3 καλύτερες ερευνητικές εργασίες, καθώς και το Βραβείο “Α. Κανδηλιώτου”, εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου. 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 07-10 Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία Early Registration: 31 Αυγούστου 2021

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2021

Επικοινωνία

210 36 68 895-892
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας