ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 • Πανδημία–Covid 19

 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Διεργασία – Μελέτες Περιπτώσεων

 • Περιεγχειρητική Αναισθησιολογική Νοσηλευτική– Μελέτες Περιπτώσεων

 • Ευπαθείς ομάδες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής φροντίδας

 • Σύγχρονα δεδομένα στην Κεντρική Αποστείρωση-Αναβάθμιση

 • Νέες Τεχνολογίες και σύγχρονες εφαρμογές

 • Λοιμώξεις Περιεγχειρητικού πεδίου - μέτρα πρόληψης κι αντιμετώπισης

 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Οργάνωση και Διοίκηση – Ποιότητα

 • Πρωτόκολλα-οδηγίες σε εθνικό-διεθνές επίπεδο

 • Εκπαίδευση – Επικοινωνία

 • Μεθοδολογία έρευνας στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

 • Νομικά – Δεοντολογικά και Βιοηθικά Θέματα

 • Κοινωνικές διαστάσεις στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 07-10 Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία Early Registration: 31 Αυγούστου 2021

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2021

Επικοινωνία

210 36 68 895-892
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας